expo

GIRDĖTI VAIZDĄ

Meno kūrinys nėra tiesiogiai tikrovę atspindintis objektas, bet kuriantis kitą realybę, savarankiškai veikiantis ir tokiu būdu ne tik „parodantis“ save tikrovėje, bet ir audžiantis naują jos audeklą. Viešas, eksponuojamas kūrinys tampa veikėju, įtraukia į nenuspėjamą meno patyrimo procesą ir atveria galimybę žiūrovui jį perkurti suvokimo procese.

Tapyba ypatinga kalba, ji žiūrovą pasiekia be žodžių, be garso – tai vizualinė patirtis. Tačiau parodos “Girdėti vaizdą” autoriai perkuria vaizdo suvokimo taisykles ir vizualiniai kūriniai įgauna performatyvumo estetiką. Autentiškas autoriaus balsas, jo individualus pasakojimo būdas leidžia mąstyti meno kūrinį kaip neužbaigtą objektą, kuris atviras yra žiūrovo/klausytojo improvizacijai ir interpretacijai. Parodos idėja atveria klausytojui galimybę tapyti paveikslą mintyse, o įgarsinti kūriniai įgauna sapnišką, menamą pavidalą.

Parodos dalyviai kelia klausimus ar spalva, potėpis, dažo faktūra, kitaip sakant pati tapybos erdvė gali būti “išversta” į verbalinę kalbą. Ar garsiai ištartas žodis raudona, red, rouge yra šios spalvos jėga, jos gilaus įspūdžio atitikmuo? Tapytojų balsais įgarsinti tapyti paveikslai kuria naują formą, kuri žodis po žodžio sluoksniuojasi ir piešia vientisą vaizdą klausytojo mintyse.

 

/ Doc. Dr. Jovita Varkulevičienė /


Ekspozicijos autorius: Pranas Griušys, Aušra Vaitkūnienė, Mantas Valentukonis, Šarūnas Baltrukonis, Eglė Marcinkevičiūtė, Lilija Gotautaitė-Smalinskė, Raminta Stasaitytė (VDA Kauno fakultetas), Alfonsas Vaura (VDA Kauno fakultetas)
Ekspozicijos kuratorius: Andrius Zakarauskas (VDA Kauno fakultetas)
Video projekcijos, garso montažo autorius: Saulius Paliukas (VDA Kauno fakultetas)
Ekspozicijos architektas: Rimantas Giedraitis (VDA Kauno fakultetas)
Ekspozicijos organizatoriai: Jonas Audėjaitis, Rimantas Giedraitis (VDA Kauno fakultetas)