Pagrindinė nuotrauka

Taisyklės

ARTERIJOJE gali dalyvauti aukštųjų arba aukštesniųjų meno mokyklų studentų Grupės nuo 3 iki 6 žmonių.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – sukurti koncepciją erdvės, kuri:

  • galėtų talpinti meno kūrinius (nesvarbu kokios meno rūšies / formos) arba pati būti meno kūriniu;
  • galėtų būti keičiama (transformuojama) 4 kartus per 2022 metus (t. y. talpintų naujus meno kūrinius arba būtų dalinai (bet ne iš esmės) keičiama pati kaip meno kūrinys);
  • galėtų veikti nuolat (dieną ir naktį) nesaugoma;
  • nebijotų atmosferos poveikio (lietaus, sniego, vėjo ir pan.);
  • taptų ryškiu vietovės meniniu traukos tašku.

Kūrybinės dirbtuvės (išskyrus darbą Grupėse, kuris nereglamentuojamas) vyks virtualiai. Dalyvių patogumui bus pateikiama techninė informacija apie kūrybai skirtą erdvę ir tikslus. 

Kiekviena Grupė sukurs po 1 „ARTERIJA“ meninės erdvės koncepciją. Kūrybinių dirbtuvių darbų atlikimo forma laisva. Pateikimas virtualus, grafiniu / vaizdiniu pavidalu (piešiniai, brėžiniai, maketai, koliažai, video medžiaga etc.). 

Kūrybinių dirbtuvių metu informacinę ir organizacinę pagalbą Dalyviams teiks organizatoriai ir mentoriai.